+381 63 182 4845 info@casada-adriatic.rs

KONTAKT

 IZLOŽBENI PROSTOR

TC PARISKI MAGAZIN, Kralja Aleksandra 12, 21000 Novi Sad


+381 (0) 63 182 4845
info@casada-adriatic.rs

radnim danom   14:00 do 20:00
subota                  10:00 do 14:00

*molimo pre nego što dođete u naš izložbeni prostor u Novom Sadu, obaveznopozovite telefonom.

Hvala!

LOKACIJA

SEDIŠTE

CASADA VITA d.o.o.
Vuka Mandušića 15
21000 Novi Sad
Dinarski račun (Banca Intesa):

160-459381-12
PIB: 109242152
MB: 21147800